تعرفه های سامانه پیام کوتاه
تعرفه های سامانه پیام کوتاه
  

شماره تلفن خود را برای تست ارسال سامانه وارد کنید

مراحل انتخاب سامانه

  1. انتخاب سامانه مورد نظربا توجه به امکانات مورد نیاز (جدول 1)
  2. انتخاب نوع شماره ( به همراه هر سامانه یک شماره 14 رقمی اختصاصی به صورت رایگان اختصاص داده خواهد شد)(جدول 2)
  3. خرید شارژ (قیمت هر پیامک با توجه به میزان خرید شما محاسبه می گردد) (جدول 3)
 
جدول (1) – هزینه محصولات
نوع محصول هزینه
نسخه پایه ( ارسال ساده ،  ارسال گروهی ، ارسال زمان بندی ، دریافت، ارسال منطقه ای، ارسال صنفی و... ) + شماره 14 رقمی اختصاصی
000ر000ر1ریال
ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی
000ر500 ریال
پاسخگویی هوشمند
000ر500 ریال
ماژول سررسید
000ر500ر1 ریال
تعریف کاربر و تع