سامانه اعلام شکایات

این سامانه این امکان را به ارباب رجوع می دهد که شکایات خود را به صورت الکترونیکی از طریق سایت اداره / سازمان اعلام نماید و نتیجه شکایت از همین طریق پیگیری نماید.

برخی از امکانات مهم این سامانه به شرح زیر می باشد:

  • امکان تعریف فیلدهای فرم شکایت (اجباری کردن تکمیل فیلد و ترتیب نمایش فیلدها)
  • امکان تعریف نوع شکایت و ارجاع به مسئول مربوطه
  • تولید کد پیگیری پس از اعلام شکایات از طرف ارباب رجوع و پیگیری شکایت از طریق سامانه
  • امکان پاسخگویی از طریق پیامک
  • تعریف مدیر با امکان تعریف سطح دسترسی
  • دسته بندی شکایات به سه دسته شکایت جدید، در دست بررسی و بررسی شده
  • امکان ارجاع شکایات به کاربران دیگر
  • نگهداری شکایات حذف شده در سیستم
  • امکان نمایش پاسخ واحد مربوطه به شکایت پس از تایید واحد بازرسی
  • امکان گزارش گیری از شکایات و جستجو در بین آن ها