اجرای پروژه های اختصاصی
شرکت سامانه ارتباطات قاصدک آمادگی دارد در زمینه مشاوره و اجرای پروژه های اختصاصی سازمانها، شرکتها و اشخاص خدمات لازم را ارائه دهد. نمونه ای از پروژه های اختصاصی انجام شده توسط این شرکت به شرح ذیل است: